Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trolls (Trolové)

24.08.2006

ObrazekDostupné postavy:
Hunter (Lovec), Warrior(Válečník), Shaman, Rogue(Lump), Mage(Mág), Priest(Kněz)

Krutí pralesní Trollové, kteří obývají početné ostrovy jižních moří, jsou proslulí pro jejich krutost a temnou mystiku. Barbarští a pověrčiví, mazaní Trollové chovají vroucí nenávist ke všem ostatním rasám.

Avšak jeden kmen byl nucen překonat své předsudky když čelil Orkskému Warchiefu a jeho mocné Hordě. Trollové z kmene Darkspear, již dávno vyhoštěny z kraje jejich předků ve Stranglethorn Vale, byli téměř zničeni bandou vodních Murloků, ale Thrallovi a Hordě se podařilo je zachránit. Na oplátku přísahali vděční Trollové věčnou věrnost Hordě.

Vedeni vychytralým Lovcem Stínů, Vol'jinem, se Darkspearští Trollové spolu s jejich Orkskými spojenci zabydleli v Durotaru. Jejich vesnice, pojmenovaná po jejich padlém kmenovém vůdci, Sen'jinovi, leží podél východního pobřeží drsné, skalnaté země. Darkspearský kmen také ovládá stezky uvnitř blízkých džunglí na ostrovech Echo. (Echo Isles)

Jako součást Hordy, rozšířili svou loajálnost také k mocným Taurům, ale k manipulujícímu Forsakenovi mají jen malou důvěru, který jak věří přinese na jejich spojence jen utrpení a hádky.


Undead (Nemrtví)

24.08.2006

ObrazekDostupné postavy:
Warlock(Čaroděj), Warrior(Válečník), Mage(Mág), Rogue(Lump), Priest(Kněz)

Zpomaleni tyranskou nadvládou Krále Lichů (Lich King), odpadlická skupinka Nemrtvých se snaží udržet jejich svobodnou vůli a ničí všechny kdo se jim postaví. Známa jako Forsaken, je tato skupina oddaná sloužení jejich vůdkyni, královně banshee (smrtka), Sylvanas Windrunner. Tito temní válečníci postavili tajnou pevnost pod troskami bývalého hlavního města Lordaeronu. Situováno za prokletým Tirisfal Glades, bludištní Undercity je roztažená bašta zla. Za jeho stinnými hranicemi, se Sylvanini královští lékárníci snaží vyvinout novou devastující nákazu-která nevyhladí pouze jejich nenáviděné rivaly z Pohromy, ale také zbytek Lidskosti. Pro rošíření jejich temných cílů, Forsaken vstoupil do aliance s primitivními, brutálními rasami Hordy. Bez jakékoliv opravdové loajality k jejich novým soudruhům, vehnal je Forsaken do boje proti jejich běžnému nepříteli-králi Lichů. Jen čas nám napoví, jak si tito učedníci zkázy povedou v jejich misi pomsty.


Tauren (Taureni)

24.08.2006

ObrazekDostupné postavy:
Hunter (Lovec), Warrior(Válečník), Shaman, Druid

Tauři jsou velké zvířecí stvůry, které žijí na travnatých otevřených pláních centrálního Kalmidoru. Žijí aby sloužili přírodě a udržovali rovnováhu mezi divokými věcmi kraje a potřebami živých tvorů. Přes jejich enormní velikost a brutální sílu, pozoruhodně mírumilovní Tauři udržují poklidnou, kmenovou společnost. Avšak když jsou vyburcováni konfliktem, Tauři jsou nesmiřitelními nepřáteli kteří použijí každý gram jejich síli aby zašlapali jejich nepřátele do země. Pod vedením jejich starobylého náčelníka, Cairna Bloodhoofa, se Tauři během invaze Plamenné legie spojili s Orky. Od té doby zůstaly tyto dvě rasy neochvějnými spojenci. Stejně jako Orkové, se Tauři snaží udržet jejich smysl pro tradici a vznešenou totožnost.


Orcs (Orkové)

24.08.2006

ObrazekDostupné postavy:
Hunter (Lovec), Warlock(Čaroděj), Warrior(Válečník), Shaman, Rogue(Lump)

Suroví, zelonokožnatí Orkové jsou jednou z nejrozšířenějších ras Azerothu. Běžně jsou považováni za brutální a tupé, bez známek lidskosti, nebo pochopení pro ostatní rasy. Narozeni v pekelném světě Draenoru , se Orkové dostali do království Stormwindu skrze dimenzionální bránu známou jako Dark Portal a byli uplaceni k válce proti Lidem. Přestže někteří se bojí své minulosti, Orkové kdysi v Draenoru pěstovali kultivovanou šamanistickou společnost. Ovšem tragicky byly hrdé Orkské klany podplaceni Plamennou legií a použiti jako figurky při invazi legie do Azerothu. Avšak Orkové se dokázali vzepřít, a nakonec byli schopni změnit průběh války v neprospěch jejich démonických pánů. Orkové vedeni mladým Warchiefem, Thrallem, znovuzískali jejich sílu a čest. Nyní stojí Orkové připraveni bojovat ne za účelem dobývání, ale ze jejich právo přežít v jejich osvojeném světě.


ALLIANCE


Humans (lidé)

24.08.2006

Obrazek 

Dostupné postavy:
Warlock(Čaroděj), Warrior(Válečník), Mage(Mág), Paladin, Priest(Kněz), Rogue(Lump)

Lidé Stormwindu jsou houževnatou rasou, která během První Války přežila invazi surových Orků. Během Druhé Války se armády Stormwindu vydaly spolu s Aliancí znovuzískat jejich domovinu Azeroth. Po úspěchu v Druhé Válce byl Stormwind znovupostaven a Lidské civilizaci se v kraji zase jdenou dařilo. Po nedávné invazi Plamenné Legie, která zanechala severní království Lordaeron v troskách, stojí nyní Stormwind jako poslední bašta lidské civilizace. Následujíc hrdinské vzory Sira Lothara a Krále Llane, jsou obrránci Stormwindu považováni za jedny z nejurputnějších válečníků v kraji. Rozhodně nesou svá břímě za účelem udržovat čest a statečnost lidksosti v pořád se ztemňujícím světě.


Night Elves (Noční elfové)

24.08.2006

ObrazekDostupné postavy:
Hunter(Lovec), Warrior(Válečník), Druid, Priest(Kněz), Rogue(Lump)

Samotářští Temní Elfové byli první rasou, která ve světě Warcraftu vznikla. Tyto stinné, nesmrtelné bytosti byli první, kdo se učil magii a vypustili ji do světa téměř deset tisíc let před Warcraftem I. Lehkomyslným používáním magie přivedli elfové do světa Plamennou legii, což vedlo ke katastrofické válce mezi dvěmi titánskými rasami. Temným Elfům se stěží podařilo zprovodit Legii ze světa, ale jejich úžasná domovina byla zničena a utopena mořem. Až donedávna se Temní Elfové uzavírali před zbytkem světa a po mnoho tisíciletí zůstávali ukrytí na vrcholu jejich posvátné hory Hyjal. Invaze Legie vyvedla Temné Elfy z dlouhého období dřímoty. Nyní obnovili svůj zájem o utváření světa, a poprvé v historii se spojují s jinými rasami, aby pojistili přežití Azerothu. Jako rasa jsou Temní Elfové typycky čestní a spravedliví, ale jsou velice nedůvěřiví k "nižším rasám" světa. Od přírody jsou nočními tvory a jejich temné síly získávají stejnou nedůvěru, kterou chovají k jejich smrtelným sousedům.


Dwarves (Trpaslíci)

24.08.2006

ObrazekDostupné postavy:
Hunter (Lovec), Warrior(Válečník), Mage(Mág), Paladin, Priest(Kněz), Rogue(Lump)

Stoičtí Trpaslíci z Ironforgu jsou starodávnou rasou statných tvorů s lidskou podobou, kteří žijí pod sněžnými vrcholy hor Khaz Modan. Trpaslíci byli vždy oddanými spojenci Lidí vyžívají se v možnostech bitev a vyprávění příběhů. V minulých letech Trpaslíci málokdy opuštěli bezpečí horských pevností. Avšak jak mile zazněly zvuky bitvy, povstali aby bránili jejich přátele a spojence s nepřekonatelnou odvahou a srdnatostí. Kvůli nedávnému objevu, který odhalil kousky jejich starodávných předků, podstoupili Trpaslíci významnou přeměnu. Ten objev přesvědčil Trpaslíky, že je na počátku světa z kamene stvořili mocní Titáni. Nyní cítí, že jejich osudem je prohledávat svět, aby našli více známek, prokázali jejich dědictví a znovuobjevili skrytý odkaz Titánů. Trpaslíci rozeslali jejich Hledače do všech koutů světa v naději objevu nového nahlédnutí do jejich zahalené minulosti. Tyto cesty vedly k výkopovým místům Trpaslíků po celém známém světě, z nichž některá slouží jako základny, a některá jako potenciální loviště nepřátelů Trpasličí rasy.